VAERA 5783

Obraćanje rabina o PARAŠAT VAERA 5783

2820/01/202320/01/2023

ŠEMOT 5783

Obraćanje rabina o PARAŠAT ŠEMOT 5783

2813/01/202313/01/2023

PEKUDE 5782

Obraćanje rabina o PARAŠAT PEKUDE 5782

2505/03/202205/03/2022

VAJAKEL 5782

Obraćanje rabina o PARAŠAT VAJAKEL 5782

2425/02/202225/02/2022

KI TISA 5782

Obraćanje rabina o PARAŠAT KI TISA 5782

2418/02/202218/02/2022

TECAVE 5782

Obraćanje rabina o PARAŠAT TECAVE 5782

2411/02/202211/02/2022

TERUMA 5782

Obraćanje rabina o PARAŠAT TERUMA 5782

2404/02/202204/02/2022

ŠEMOT 5782

Obraćanje rabina o PARAŠAT ŠEMOT 5782

2324/12/202124/12/2021

VAJAKEL – PEKUDE 5781

Obraćanje rabina o VAJAKEL – PEKUDE 5781

1412/03/202112/03/2021